واکنش رشیدپور به آبگرفتگی چادرهای زلزله زدگان

529

واکنش رشیدپور به ویدئوی آبگرفتگی شدید چادرهای زلزله زدگان: مگر نگفتند به همه کانکس دادیم، پس آقای وزیر کانکس ها کو؟! به ما نامه زدند که از رسیدگی به مناطق زلزله زده انتقاد نکنید