آب - خیریه کریمان

26
طرح آب رسانی به مناطقی که از آب لوله کشی برخوردار نیستند توسط خیریه کریمان_روستای سریجان استان خراسان جنوبی.
KarimanCharity 3 دنبال کننده
pixel