معجزه ی حضرت علی اصغر در ماه عسل

1,227

مرور می کنم معجزاتت را... امشب بیش از پیش به معجزه ی دستهای کوچک تو مؤمنم! یا باب الحوائج... حاجاتمان دخیلِ ضریحِ گهواره ات... (انتشار به مناسبت شبهای قدر)