جاذبه های گردشگری افغانستان

729
⁣آثار و بناهای تاریخی در برخی مناطق افغانستان از اهمیت آن‌ها برای بوداییان و زرتشتیان حکایت دارد. پس از اسلام شهرهایی مثل بلخ، هرات و قندهار در افغانستان امروزی اهمیت ویژه‌ای یافتند. اما جنگ‌های متعدد طی چند دهه اخیر مردم این کشور را متحمل رنج‌های زیادی کرد و به بسیاری از زیرساخت‌ها، شهرها، روستاها و ابنیه‌های تاریخی خسارات جدی وارد آورد ⁣www.traveling24.ir
traveling24 20 دنبال کننده
pixel