داغترین‌ها: #Copa America 2019

نظر #جردن #بلفورت در خصوص #بیت#کوین

1,438

نظر #جردن #بلفورت ( همان #گرگ #وال استریت ) #jordan#belfort در خصوص #بیت #کوین ، او بیت کوین را یک تقلب خواند!!! و #هک پذیری نرم افزار ها را چالشی برای ذخیره کوین ها عنوان نمود. @digitaline