کتاب خودت را به فنا نده

345
کتاب دالان 28 دنبال‌ کننده
کتاب خودت را به فنا نده: کمتر فکر کن و دل به زندگی بده، از پرفروش ترین های نیویورک تایمز، سیلی دنیاست که بیدارت کند تا توانایی هایت را کشف کنی، خودت را به فنا ندهی و به بهترین خودت در زندگی تبدیل شوی. گری جان بیشاپ نویسنده این کتاب فوق العاده است. این کتاب را همزمان با نسخه چاپی در کتابراه بخوانید.
کتاب دالان 28 دنبال کننده
pixel