درهنگام سقوط آسانسور چه کار نکنیم!!!؟

70

باید ها و نباید ها در زمان سقوط آسانسور #سقوط #سقوط_آسانسور #آقای_آسانسور #mr_asansor