آموزش زبان انگلیسی تجاری، آموزش زبان انگلیسی تجارت بین الملل و بازرگانی

1,302

آموزش زبان انگلیسی تجاری، زبان انگلیسی بازاریابی و فروش، آموزش زبان انگلیسی تجارت بین الملل و بازرگانی توسط استاد سازمند. مدرس ارشد زبان انگلیسی، کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه علوم و مدیریت کشور مالزی، مشاور عالی بازاریابی و فروش، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آکام آتا - شماره تماس کارشناس 09022777007

pixel