سومین شغل پردرآمد در جهان و آمار آن در ایران

2,584
کلاکت
کلاکت 10.7 هزاردنبال‌ کننده

یکی از پولسازترین رشته های جهان نرم افزار و رشته های مربوط به آن است و آمار بیکاران این رشته در ایران بسیار خیره کننده است

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده