سومین دوره مسابقات «دوی کوهستانِ» قهرمانی کشور

114
به بهانه‌ی برگزاری سومین دوره مسابقات «دوی کوهستانِ» قهرمانی کشور، ‌در چهاردهمین شماره‌ی مجله تلویزیونی «کوه‌گشت»،‌ با حضور کارشناس و قهرمانان مسابقات مذکور، از زوایای مختلف، به رقابت‌های اخیر، مسائل و انتقادات مربوط به این رشته پرداختیم ... میهمانان ما در استودیو و گفت و گوی زنده با آنها عبارت بودند از: «محمود مبارکی» کارشناس، نفرات اول و دوم مسابقات در بخش آقایان: «مهرزاد لیریایی» و «کامران نصرالهی» هر دو از لرستان و نفرات اول و دوم مسابقات در بخش بانوان: «منیژه رضاپور» از البرز و «ماهزاده نجار» از تهران.
pixel