مصاحبه شبکه 5 با مهندس مهدی جوکاری دارابی مدیر عامل شرکت

88
88 بازدید
اشتراک گذاری
تاییدیه قطعات تولیدی شرکت دانش بنیان خضراسازان راد جهت استفاده در هواپیمای نظامی توسط کارشناسان پایگاه شکاری شهید دوران نیرو هوایی شیراز پس از انجام تست های پروازی و توضیحات مهندس مهدی جوکاری دارابی مدیر عامل شرکت
pixel