بهترین سرویس‌های هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال

526

طبق نظر کارشناسان والیبال، سرویس خوب بهترین حمله یک تیم محسوب می‌شود چرا که دریافت تیم مقابل رامختل و از حمله مجدد آن‌ها جلوگیری می‌کند.

حلقه وصل
حلقه وصل 45 دنبال کننده