راهنمای ثبت نام پیمانکاران در سامانه ادراک

44

این ویدئو مراحل ثبت نام پیمانکاران سرویس مدارس را در سامانه ادراک به تصویر کشیده است. در این بخش سعی گردیده است که به ساده ترین شکل مراحل ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور پیمانکار و رانندگان سرویس بیان گردد.