درمان جلوزدگی فک پایین

1,896

به طور طبیعی فک بالا باید به طور مختصری جلوتر از فک پایین باشد، یعنی زمانی که دو فک را روی هم قرار می دهیم فک بالا یک یا دو میلی متر جلوتر از فک پایین قرار دارد. وجود فاصله بیش از این اندازه، ناهنجاری فکین را ایجاد خواهد کرد و در ظاهر و جویدن مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. اطلاعات تخصصی ارتودنسی در سایت https://jamilian.net