رنگ آمیزی نمای برج هرمزان تهران با طناب

20
رنگ آمیزی نمای برج هرمزان تهران با طناب نقاشی نمای ساختمان، با طناب ویا همان رنگ آمیزی نمای ساختمان با تکنیک دسترسی باطناب، جندین روش برای رنگ آمیزی نمای ساختمان وجود دارد که با ایمن ترین تکنیک دسترسی در جهان (ROPE ACCESS) قابل اجرا می باشد، نوع نقاشی نمای ساختمان با توجه به شرایط محیطی و نوع سطح که می بایستی رنگ بر آن اعمال گردد متفاوت می باشد معمولا نقاشی نمای ساختمان بر روی سطح سیمانی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد یکی از روش های اجرا بر روی سطح نمای سیمانی بدین شرح می باشد قبل از هرکاری سطح نمای ساختمان می بایستی کاملا شستشوی کردد تا هرگونه آلودگی سطحی و گرد و خاک از روی آن پاکسازی گردد در مرحله بعد یکدست پرایمر بر روی سطح اعمال می گردد در مرحله سوم ترک های نصبتا بزرگ ترمیم میگردند و بعد از خشک شدن مصالح مابین ترک پرایمر موزعی اعمال می گردد در مرحله چهارم یک دست رنگ آستر اجرا می گردد و بعد از خشک شدن آستر و دست اول رنگ آمیزی بخش هایی که مرمت گردید اند اصلاح و همسان سازی خواهند شد و دو دست رنگ نهایی با دقت کامل و با استفاده از قلام ،قلتک،ایرلس اجرا می گردد
www.tahkimsanat.com 0 دنبال کننده
pixel