بازدید مشا ور و نماینده ویژه وزیر نفت از فولاد اکسین

287
مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و هیات همراه در بازدید از شرکت فولاد اکسین خوزستان با پتانسیل و ظرفیت ها و خدمات این شرکت در تولید ورق های عریض فولادی API آشنا شدند .
pixel