معرفی درس افزار آموزش واژگان کتاب فارسی اول دبستان به زبان اشاره

1,148
درس افزار آموزش واژگان کتاب فارسی اول دبستان به زبان اشاره می باشد که برای دانش آموزان با آسیب شنوایی طراحی و تدوین شده است.
maniacity 2 دنبال کننده
pixel