چک کردن سطح روغن موتور ؛ نکات مهم در این مورد

2,909
در این ویدئو نحوه چک کردن سطح روغن موتور و نکات مهم در این مورد بررسی می شود.
کاریو 12 دنبال کننده
pixel