هوندا/ پرده برداری از فن آوری سواری کمک

319

تکنولوژی رباتیک هوندا جهت ایجاد یک موتورسیکلت خود تعادل * این ویدئو به صورت بی صدا می باشد