پايتخت آب و انرژي، ديار اسطوره و مقاومت (خوزستان)

102

این ویدئو در 3 اپیزود:1- تلاش کارکنان آب خوزستان برای اجرای طرح آبرسانی غدیر به چزابه در مدت 55 روز 2- آشنایی با جغرافیا، ادبیات و فرهنگ استان خوزستان3- تاسیسات مهم استان خوزستان ساخته شده است. اینفوگرافی زیبا، متن روان و اجرای خوب داریوش کاردان از نکات مثبت این ویدئو است.