آموزش ارگ تلگرامی : باران میبارد امشب ارگ و ملودیکا با هم.09391643612

1,695
آموزش ارگ فقط با شنیدن بنوازید .هیچ DVD یا پکیجی در کار نیست.تست ریتم و داشتن استعداد از شما گرفته و در صورت قبولی ثبت نام میکنید.فقط عملی و انتخاب ترانه ها با شما و آموزش پیدا کردن جای هر آهنگی با ما.
pixel