کارآفرینی با کولر خودرو در گلپایگان

747

شبکه یک - 27 تیر 98- 14:00| کارخانه سردساز خودرو زمینه اشتغال 400 نفر را در شهرستان گلپایگان فراهم کرده است. این واحد صنعتی با تلاش نخبگان جوان 70 درصد مواد اولیه ای را که قبلا وارد کشور می شد، به 30 درصد واردات تبدیل و70 درصد قطعات را بومی سازی کرده است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده