30 ثانیه با ایزی : 1- چگونه وارد ایزی تریدر شویم؟

14,981

در ایزی تریدر همه چیزهایی که برای معامله حیاتی است در یک صفحه طراحی شده است. سعی شده است تا اطلاعات تصویری شوند و تلاش تازه ایی هم برای نظم دهی سریع به اطلاعات شده است؛ مثلا تعبیه کلیدهایی برای دسته بندی سفارش ها بر اساس وضعیتشان. برای دکمه های کم مصرف صفحه کلید هم وظایفی معین شده است تا درجریان ارسال سفارش کار را رحت کنند.