اجرای تونل های مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان

879
اجرای تونل های مکانیزه و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه شهرک امام حسین (ع) تا ایستگاه امام علی(ع) هر یک بطول 7116 متر (بدون طول ایستگاه ها) در مجموع طول دو تونل 14232 متر و قطر داخلی تونل 890/6 متر، شامل عملیات اورهال و راه اندازی مجدد TBM های سازمان قطار شهری اصفهان از شفت ورودی (V2) . پیمانکار پروژه : شرکت سابیر بین الملل
مجله لیگ قهرمانان اروپا - قسمت 12: ایموبیله مقابل لواندوفسکی؛ غنیمت های چلسی و رئال
%96
کارگردان: مدت زمان: 23 دقیقه
مجله لیگ قهرمانان اروپا - قسمت 12: ایموبیله مقابل لواندوفسکی؛ غنیمت های چلسی و رئال
pixel