سرود ملی تاجیکستان - Surudi Milli - Суруди Миллӣ

486

سرود ملی تاجیکستان (که در فارسی تاجیکی نیز با نام سرود ملی معروف است) پس از استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی، از سال ۱۹۹۱ رسمیت یافته است. این سرود از سوی گل نظر کِلدی سروده شده و سازنده موسیقی آن سلیمان یوداکوف است.

Ra_Sh

Ra_Sh

1 ماه پیش
زیبا بود
درووُلک ( غیر رسمی )
درووُلک ( غیر رسمی ) سپاس فراوان Rs_Sh