شاهکار دیگر از مورتال کمبت 11 این بار : گیرز

824
گیم سنتر 29 دنبال‌ کننده
شخصیت جدیدی به نام گیرز به مورتال کمبت 11 اضافه شده است. گیرز حرکات و توانایی هایی دارد که محوریت آن ها شن و ماسه است.
گیم سنتر 29 دنبال کننده
pixel