بازار پول و سرمایه / قسمت پنجم

106

رابطه بازار پول و سرمایه توسط دکتر سیدی #فینیکس #هوشمندی_بی_انتها #Phoenix #Infinite_Smartness #Fintech #online_Trading

فینیکس
فینیکس 19 دنبال کننده