ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دپ...

67
67 بازدید
اشتراک گذاری
و واقعا همین جوریــع دورتون وَگردم...)
1 ماه پیش
# R.M.X
ترتیب نمایش

حنانه

1 ماه پیش
منم رفتم تو که نیستی

حنانه

1 ماه پیش
رفتی که منم میرم

[•دخی لجباز•]

1 ماه پیش
بدک نیستم

حنانه

1 ماه پیش
رفت که

حنانه

1 ماه پیش
خیلی خوبی عشقم

حنانه

1 ماه پیش
بگو بهم عشقم چون میگی عشقم روح از بدنم جدا میشه

حنانه

1 ماه پیش
مرسی خدایا مرسی عشقمو آفریدی تو عشق آخری

حنانه

1 ماه پیش
دوست دارم
✖یــ تـیـکِ آشـغـالٓ↩☦︎вᴼaᶠdᶠ مــَــع فداتم، دورت بگردم عشقم

حنانه

1 ماه پیش
نیستی که منم رفتم
✖یــ تـیـکِ آشـغـالٓ↩☦︎вᴼaᶠdᶠ ن نرو مــَــع هسم گلــــــــــ
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel