آموزش مکالمه زبان انگلیسی

1,147
این ویدئو آموزش مکالمه giving your opinion می باشد.شما می توانید برای یادگیری دیگر مهارت های چهارگانه ی زبان انگلیسی به وب سایت ما mohajertranslate.com مراجعه کنید.
pixel