ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مهندس صداقت فرد

20
مصاحبه اتاق رسانه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با مهندس فاطمه صداقت فرد در حاشيه استارت آپ ويكند مجازي كشاورزي و سلامت هوشمند كشاورزي هوشمند يكي از اصول توسعه پايدار است. عدم توجه به اين موضوع، ما را ترغيب به برگزاري اين رويداد كرد.
pixel