سریال طنز شب های برره قسمت اول

478
در این قسمت سیامک انصاری با نام کیانوش استقرار زاده که یک روزنامه نگار است، مقاله ای در مورد دزدی کله گنده ها می نویسد و دستگیر می شود. دادگاه کیانوش رو به تبعید در مناطق دور افتاده محکوم می کنه و اینجاست که داستان ما شروع میشه
pixel