نمونه تدریس کتاب فشرده و کاربردی لهجه عراقی دوره استادشو

388

دوره ویژه متعلمین و اساتید لهجه عراقی . یکی از بهترین و کاربردی ترین دوره های آموزش مجازی لهجه عراقی . استادشو یک فرصت فوق العاده برای پیشرفت

pixel