سخنرانی دکتر احمد امجدی در افتتاحیه پنجمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران

41

این سخنرانی در خصوص عمکرد صوتی گوش انسان می‌باشد. جناب دکتر احمد امجدی استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف می‌باشند که در حوزه علوم صوتی فعال هستند.

۱ هفته پیش
# گوش
# صوت
aesi_asi2019
aesi_asi2019 0 دنبال کننده