آموزش BOOT STM32

1,619

در این آموزش با نحوه پروگرام کردن برنامه ها روی برد آموزشی بدون نیاز به پروگرامر آشنا می شویم. این کار با استفاده از بوت سریال و نرم افزار Flash Loader صورت می گیرد.

naminic
naminic 176 دنبال کننده