کتاب صوتی پدر پولدار پدر فقیر - رابرت کیوساکی

207
رابرت کیوساکی کتاب های متعدد و جالبی را نوشته است که اصول استقلال مالی و سرمایه گذاری درست را به خوبی توضیح می دهد .
pixel