محسن ایرجی | فیزیک و فراتر از آن: آموزش کودکان فراتر از کتاب‌های درسی | TEDxATU

16
محسن ایرجی در حین تدریس فیزیک در دبیرستان‌ها متوجه شد که باید شیوه تدریس خود را تغییر دهد. او باید راهی برای آموزش کودکان برای یادگیری عمیق، نحوه‌ی فکر کردن و آمادگی دانش‌آموزان برای کشف یک دنیای جدید، می‌یافت.
می خواهم زنده بمانم - فصل 1 قسمت 7
%97
کارگردان: شهرام شاه حسینی مدت زمان: 48 دقیقه
می خواهم زنده بمانم - فصل 1 قسمت 7
pixel