شبکه های عصبی و یادگیری عمیق (بخش اول - معرفی)

4,522

دوره یادگیری عمیق (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) - آزمایشگاه هوش محاسباتی و یادگیری ماشین - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز - سید ناصر رضوی - دانلود اسلایدها: http://www.snrazavi.ir