آیا اسلام با خشونت منتشر شده است؟

628
برخی همواره می گویند اسلام با خشونت، خون و شمشیر منتشر شده است. شیخ اکبر الازهر شیخ احمد الطیب در پاسخ می گوید قرآن، سیره پیامبر و تاریخ شهادت می دهد که این مطلب صحت ندارد. در قرآن کلمه سیف نیامده، این درحالیست که همه امور عرب آن زمان متوقف بر سیف و شمشیر بوده است این بدان معناست که اسلام از رویه خشونت آمیز رضایت نداشته است؛ البته آنچه در قرآن از آن یاد شده رمح، رماح به معنای نیزه است.
pixel