به امام صادق (ع) گفت که امام حسین (ع) را بیش تر از شما دوست دارم

1,450

داستان فردی که خجالت می کشید به امام صادق (ع) بگوید که امام حسین (ع) را بیش تر از ایشان دوست دارد! ای عشق اول و آخر من...

شبکه جهانی ولایت
شبکه جهانی ولایت 1.5 هزار دنبال کننده