مستند گزارشی، بومی سازی شیر کنترلی صنعتی در اراک

646

مستند تلویزیونی جهش از صدا و سیمای استان مرکزی در این قسمت گزارشی از شرکت پترو سازه میهن تهیه کرده و به بررسی فعالیت ها و توانمندیهای این شرکت دانش بنیان پرداخته است. http://www.psmvalve.com