قسمت 25 - سریال تعبیر وارونه یک رویا-با زیرنویس انگلیسی

1,565

"تعبیر وارونه یک رؤیا" به کارگردانی فریدون جیرانی در سال ۱۳۹۴ تولید شده است .در این سریال علاوه بر بازیگران ایرانی از چند بازیگر خارجی نیزاستفاده شده است که این بازیگران ارمنستانی و روسی بوده اند.تعدادی از عوامل فریب خورده و جاسوسان خارجی در عملیاتی ، یک دانشمند هسته ای ایران را به قصد انتقال به باکو برای بهره برداری های جاسوسی و تبلیغاتی می ربایند اما...