روز جهانی شیر: کمتر از ۲۰ هزار راس شیر در دنیا باقی مانده است

154
روز دهم آگوست (۱۹ مرداد) روز جهانی شیر نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری روزی برای شیرها جلب حمایت‌ از طرف مردم، دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه برای مراقبت از این گربه سان در معرض انقراض است.
ketabdar98 73 دنبال کننده
pixel