آموزش عملی کنترل timer در #C (سی شارپ)

3,256

در این ویدیو یک بازی ساده مینویسیم. در این بازی دو عدد به صورت تصادفی نمایش داده میشود و شخص 5 ثانیه وقت دارد پاسخ صحیح را وارد کند. اهداف: -آشنایی با رویداد tick در کنترل timer -آشنایی با کلاس random