اکران مردمی فیلم سامورایی در برلین با حضور عوامل فیلم در مشهد

259