معمای انگیزش-کسب و کار-دنیل پینک-سخنرانی تد-امپا

761

تحصیلات رسمی دنیل پینک در حوزه ی حقوق است اما سال ۲۰۱۱ نشریه کسب و کار هاروارد، نام او را در فهرست پنجاه متفکر مدیریت جهان اعلام کرد.دنیل پینک سالهاست برای نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال می نویسد.سخنرانی او در TED، تحت عنوان معمای شگفت انگیز انگیزش، یکی از ده سخنرانی برتر مورد توجه بازدیدکنندگان سایت بود. دنیل پینک را از جمله متفکران مدیریت در غرب می دانند. comfar-project.ir مرکز محاسبات امپا