پایان بازی تاج و تخت چه خواهد شد؟

16,405

زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: این ویدیو به مرور تاریخ چه ی سرزمین وستروس و ... می پردازد و این سئوال مهم را مطرح می کند: پایان بازی تاج و تخت چه خواهد شد؟

آرت تاکس
آرت تاکس 1.9 هزار دنبال کننده
investment

investment

1 ماه پیش
فوق العاده بود