ویدیوی آموزشی نرم افزار سیلواکو-وبسایت آپلند-قسمت اول

1,208
وب سایت آپلند
وب سایت آپلند 6 دنبال‌ کننده

این ویدیو بر پایه کتاب آموزشی نرم افزار سیلواکو منتشر شده در سایت آپلند تولید شده است. این کتاب مرجع دیگر آموزش های موجود در سایت های مهم آموزشی کشور نیز می باشد. این ویدیو در سال 1394 ضبط گردیده و تا 11 اریدبهشت 97 با قیمت 45 هزار تومان بفروش میرسیده است که از تاریخ ذکر شده همزمان با روز معلم و نیمه شعبان رایگان گردید. http://apland.ir/category/elec/softwareelec/silvaco/