مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۳ - تصوّرات غلط از حکومت علوی

237
عموم مردم، فقط از برخوردهای قاطع امام علی در امر حکومت داری شنیده اند درحالی که، این بخشی از واقعیّت هست ولی تمام آن نیست. / امیر مومنان در خیلی اوقات به دلیل عدم قاطعیّت بخاطر برخی از مصلحت ها، مورد سرزنش قرار می گرفت. / چرا اینگونه بود؟! / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.
pixel