فستفود جگوار

144

فست فود جگوار آقای ابراهیم جعفری ،فرزند صفر در تاریخ 1358/10/15 در شهر سلماس استان آذربایجان غربی به دنیا آمدو ودوران کودکی خود را در همان شهر گذراند . در سال 1365 در مدرسه ابتدایی هادی سلماس شروع به تحصیل نمود ، و دوره راهنمایی و دبیرستان خود را در شهر سبز چشمه به پایان رساند . بعد از اتمام تحصیلات به دلیل شرایط سخت زندگی وارد دنیا کار شده . ایشان در سال 1380به خدمت سربازی رفته بعد از اتمام خدمت مقدس سربازی در تاریخ 1383/06/20 فست فود جگوار را تاسیس کردند .