تصاویری از حضور مردم سوریه و جبهه مقاومت در صحرای غدیر

375

مجموعه موشن گرافیک امتداد غدیر با هدف گره زدن واقعه غدیر خم با رویش های عصر کنونی این رویداد توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شده است.